Spacious hall with wooden doors in modern house

V poslední době realizujeme velké množství zakázek, kde investor požaduje opravu již hotových sádrokartonových konstrukcí, které zhotovily jiné firmy, živnostníci popř. domácí kutilové.Mnoho investorů v dnešní době zajímá jen cena, za kterou seženou dodavatelskou firmu a absolutně neberou ohled na kvalitu práce, která se projeví až po nějaké době tím, že stropy neplní požární odolnost, dokonalý vzhled, praskají, vlní se, nedrží požadovanou pevnost, padají a jsou nebezpečné pro osoby pohybující se pod nimi.
Po zjištění těchto závad, ale mnohé firmy už nejeví zájem dílo opravit, nebo již nejsou dohledatelné, nekomunikují.

Opravy vadných stropů:

Asi v polovině těchto případu stačí sádrokarton na narušených místech lokálně opravit, a za použití celoplošné stěrky přesádrovat. Kolem napojení stěny stropu a nosné zdi osadit dilatační rohovou lištu, která přenese nerovnost a zabraní neustálé objevovaní se prasklin.

  • ale mnohdy se sádrokartonové stropy již nedají vůbec opravit a musí se strhnout dolů a za použití nových materiálů znova namontovat. Při této opravě zjišťujeme, že mnoho montéru firem nemá vůbec přehled o technologických podmínkách montáže, v horším případě je vše namontováno tak, aby se co nejvíc snížily náklady ceny díla, tj. nevhodné kotvící prvky, snížení počtu a nedodržení vzdálenosti nosných prvků atd.
  • Obě tyto varianty jsou proveditelné, ale pro zadavatele to nese dvojnásobné finanční investice, kterým se dalo předejít výběrem firmy, která dbá na montáž dle technických norem.

Vážení zákazníci, investoři, vždy dobře zvažte výběr dodavatelské firmy a komu zadáte zakázku.