V případě objednání služby  vám naceníme vámi zadaný projekt, cenu za dílo, cenu za m2, popř. k vám vyšleme technika, který provede zaměření stavby a vybere vhodný systém a poradí nejlepší alternativu řešení montáže. Probereme a určíme harmonogram prací.

Cena:
Ceny jsou individuální a na každý projekt a stavbu se cena vypočítává samostatně,
Pří zakázce (např. od 50m2) jsme schopni nabídnou slevu .

Požární odolnost:

Naší pracovníci jsou pravidelně školení na požární ochranu, rádi vám poradíme konstrukční složení skladby sádrokartonu tak aby, jste splnily všechny podmínky pro kolaudaci a následné schválení od všech úřadu a požárního technika. Používáme certifikovaný systém RIGIPS nebo KNAUF, jiné materiály nemají požární atest, proto na ně nejde a taky nevystavujeme osvědčení a montážní list. Bezproblémová kolaudace je základ pro výstavbu a bydlení.


Realizujeme sádrokartonářské práce níže uvedených typů

  • kompletní realizace podkrovních bytů
  • půdní vestavby včetně zateplení
  • vestavby nových kanceláří, sociálních zařízení
  • sádrokartonové dělící bytové příčky
  • sádrokartonové konstrukce odolné požáru
  • montáže závěsných kazetových podhledů – zhotovíme cokoliv dle Vašeho přání
  • příčky ze sádrokartonu (dodatečná úprava bytových i nebytových prostor)
  • sádrokartony v koupelně
  • stropní sádrokartonové podhledy
  • sádrokartony v podkroví a další

Suchá výstavba


Do skupiny výrobků dodávaných pro tzv. systémy suché vnitřní výstavby patří sádrokartonové desky, sádrovláknité desky Rigidur, konstrukční profily, sádrové tmely a samozřejmě všechno další příslušenství.

Oblouky a atypické konstrukce ze sádrokartonu.


Sádrokarton lze použít též na atypické konstrukce. Flexibilní profily umožňují zalomit sádrokartonovou příčku do různých úhlů, problémem není ani zaoblená stěna. K tomuto účelu se desky ohýbají buď za mokra nebo za sucha. V prvním případě se tlačená stěna desky perforuje příčně i podélně perforovacím válečkem a poté se pomocí houby navlhčí. Tento postup se několikrát opakuje, poté se deska položí na předem vyrobenou šablonu, ohne se, zafixuje a nechá vyschnout. za sucha se se deska pouze ohne přes stojku rámu, nicméně takto provedená oblouk musí bát mnohem větší než při ohýbání sádrokartonu za mokra.

Sádrokarton do koupelen a protipožární sádrokarton.

Do koupelen, WC a místností se zvýšenou vlhkostí se místo standardních bílých sádrokartonových desek BA používají impregnované desky zelené RBI odolné proti působení vlhkostí. Dále existují sádrokartonové desky červené RF se zvýšenou požární odolností a desky kombinující obě vlastnosti.

Podhledy ze sádrokartonu.


Sádrokarton se rovněž používá při realizaci podhledů. Konstrukční princip a technologický postup jsou podobné jako u příček. U šikmých střech se nosné ocelové nebo dřevěné profily přichycují na krovovou konstrukci a na ně se samořeznými šrouby montují sádrokartonové desky. Přechod mezi nadezdívkou a šikmou rovinou střechy se tmelí a překrývá bandáží.  V běžných místnostech s rovným stropem se uplatňují samonosné podhledy, jejichž nosnou konstrukci tvoří C profil přimontovaný k svislé nosné konstrukci po celém obvodu místnosti. Vzniká tak nosná kolejnice, do které jsou poté vkládány v požadovaných roztečích další C profily, ke kterým se šroubují sádrokartonové desky. Výhodou podhledu ze sádrokartonu je při správném provedení dokonalá rovinnost povrchu. Jestliže stropní konstrukce odděluje vytápěný a nevytápěný prostor, může prostor nad sádrokartonovým podhledem vyplňovat tepelná izolace.

Modrá akustická deska – Modré ticho

Hluk od sousedů, od výtahu, z ulice, hluk způsobený auty, hlasitá hudba z dětského pokoje…….to jsou zvuky, které nás pronásledují na každém kroku, brání nám v odpočinku, znesnadňují nám soustředění i běžnou konverzaci.
Společnost Rigips přichází na trh s novinkou – modrou akustickou sádrokartonovou deskou.

Modrá akustická deska Rigips v systémových sádrokartonových konstrukcích výrazně snižuje hladinu hluku.Je to profesionální a ekonomické řešení protihlukové ochrany budov. Rigips tak pomáhá splnit velmi důležité kritérium v oblasti bytové i komerční výstavby a tím je klid na práci.

Suché podlahy ze sádrokartonu.

Suché podlahy ze sádrokartonu jsou oblíbené při rekonstrukci starších objektů, které není možné zatěžovat betonovou vrstvou, nebo pokud se chceme vyhnout zdlouhavým technologickým přestávkám s pojených s hydratizací betonu. Variant skladeb suchých podlah je celá řada. Vždy jsou přítomné dvě nebo tři desky spojené plošně lepidlem a speciálními sponami. Pod deskou se nachází izolace a v případě podkladu z betonu i separační folie. Vyrovnání podkladové vrstvy docílíme pomocí stěry nebo speciálním podsypem dodávané přímo výrobcem. Podsyp je vhodný pro vyrovnání větších nerovností a zvyšuje kročejovou neprůzvučnost podlahy. Při vrstvě silnější než 60 mm je nutné jej prokládat další sádrokartonovou deskou. Finální nášlapná vrstva je v podstatě libovolná, lze provést i pokládka dlažby. Přechod na jinou podlahu se řeší pomocí rohových profilů a silikonu, který slouží jako dilatace.